Paardenwelzijn wordt gedefinieerd door de International League for Equine Professionals (ILEP), een professionele onderwijsorganisatie van specialisten in paardenverzorging en -management, en door de Horse Protection and Welfare Foundation, een non-profit, educatieve organisatie die milieu- en economische doelstellingen bevordert met betrekking tot paardenverzorging en -management.

De inherente essentie van paardenwelzijn is de bescherming van het paard tegen buitensporige of overmatige arbeid, ziekte, bestraffing of mishandeling. Er zijn twee hoofddoelstellingen van paardenwelzijn:

1. Het beschermen van het paard door de stress die het paard ervaart te verminderen; en 2. Het beschermen van de eigenaar(s) van het paard tegen onnodige of ongewenste arbeid of behandeling.

Het hoofddoel van een gezond beheersprogramma voor paarden is het behoud van het leven en de gezondheid van het paard op lange termijn.

Ziekte, verwonding, overtraining/doortraining

De primaire factoren van paardenmanagement is het verminderen van de stress die het paard ervaart, het verminderen van de werkbelasting en het vereenvoudigen van trainingsprogramma's. De stress van overbelasting heeft te maken met de fitheid van het paard met beperkte bewegingen. Een goed paardenmanagement staat niet gelijk aan ongezonde paarden en ook niet aan een stressvrij paard. Het enige stressvrije resultaat dat kan worden verwacht is een gezond paard zonder voorgeschiedenis of onbeheerde blessures. Verreweg het belangrijkste ingrediënt van een gezonde managementpraktijk voor paarden is de vermindering van de werklast volgens een overeengekomen vooraf bepaald getal.

onredelijke druk op of bemoeienis met de eigenaar van het paard;

schokkende trainingsmethoden (in sessie of op de hoef);

Trainingsmethoden zijn niet stress-zeker;

De trainingsmethoden zijn afhankelijk van de compatibiliteit tussen het paard en de trainer.

Chronische en duidelijke lichamelijke ziekte van het paard;

Risico op besmetting met MGM;

Gezondheidsonderhoud- verplicht voor sommige rassen, verplicht voor andere;

Gezondheidszorgkosten van verschillende rassen en soorten paarden

Onderzoek en experimenten en de ontwikkeling van nieuwe trainingstechnieken enz. NIETS kan ernstiger zijn voor een paard dan het risico van een MGM-infectie als het paard zowel goed bedoeld als gezond is.

Zelfs met de juiste verzorging kan het dier MGM oplopen en in het ziekenhuis worden opgenomen en behandeld voor een periode waarin het niet normaal kan lopen. In het wild kan het paard MGM oplopen en dan zeker sterven. Er zijn geen preventieve middelen, de enige oplossing is RevisECT-training als enig middel om MGM te voorkomen.

Paarden kunnen geobserveerde ziektes bij zich dragen waarvan bekend is dat ze verwant zijn aan de paardenverzorgers (onderhoudt Selinger'smite is een vorm van herpesvirus); Verkeerde behandeling van het paard kan resulteren in het oplopen van herpes simplex ( HSV); of het paard kan tijdens transport besmet raken en vervolgens de ziekte overdragen op de eigenaar

Niet opgeleid volgens de standaard die in het veld vereist is;

Ongeschoolde trainers die niet mogen worden blootgesteld aan paarden en voldoende kennis moeten hebben van paardenfysiologie en veldgerelateerde procedures;

verkeerde behandeling van paarden

stalling van paarden;

stallen waar vliegen en uitdrogende ammoniak worden verbrand zijn het gevaarlijkst;

Verzuim om het paard te voeden tot het zijn optimale gewicht heeft bereikt;

Paarden die zijn gefokt om te worden vervoerd, moeten met bijzondere zorg worden behandeld en alleen aan de voorbenen worden vastgehaakt

Tijdens het vervoer moet het paard alert blijven en zich bewust zijn van waar het zich bevindt en wat er om hem heen gebeurt, want het paard kan een val door een loszittend ijzer of door draven of springen op de grond (waardoor het paard "valt") verwarren met een val

Springen in de wei of springen

Vallen

Duizeligheid en verwarring

Een Mor123

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar en de trainer om het leven en het welzijn van de dieren te beschermen

De paarden worden blootgesteld aan een non verbale druk die zelfs hun beoordelingsvermogen en instructie kan verstoren. (Dit kan ook van toepassing zijn van de kant van de mens, die zichzelf als ervaren en bekwaam beschouwt voor de taak van het kruisen met ruinen. De enige reden waarom sommige mensen fouten maken bij het kruisen is vanwege een verkeerde persoonlijke interpretatie van het verkeerde proces en niet vanwege afstandelijkheid of een gebrek aan inzicht in de genetica van het paard).

Paarden zijn meestal voorbestemd om in het heetst van de strijd te sporen of te traileren. De toestemming om te reizen (behalve op toegestane dagen) wordt gegeven bij de voltooiing van een fokcontract, dat in dit geval aanvragen zijn voor "chil shutdown permits" ( vooraf gemaild naar de betreffende plaats, en ter plaatse verplicht gesteld).Het is voor een trainer van cruciaal belang om de eis van een rustige rit te begrijpen, rekening te houden met het feit dat het paard verhandeld is en niet weet waar het zich bevindt.

Het paard moet gezond en voldoende gezuiverd zijn (vooral op het zadel na de zuivering als het paard internationaal verhandeld gaat worden) en elk dier moet worden beschouwd als jaarling jaarling en alle jaarling bokken anders dan de bokkende volwassene. De eis van het "uity verleden" heeft helemaal niets te maken met een andere plaats. De eis van een "

Categories: General